Bilder

Allas lika värde


Eleverna från röd grupp deltar i ett berättarprojekt om identitet och språk.

De fick träffa dramapedagogen Johan Teadorsson på Valsta bibliotek och han hade en workshop med eleverna. Till workshopen hade eleverna fått ta med sig en sak, som de skulle berätta om och skriva en text till.
Några av dem berättade utifrån ett fotografi, andra en teckning, ett föremål eller en bild. Några hade med sig speciella saker som färdats från sitt hemland till Sverige.
Denna workshop med förberedelseklasserna kommer sedan att mynna ut i en berättarföreställning i januari 2016. Det kommer även finnas en utställning på Märsta bibliotek som visas för allmänheten.