0200778820

Du som vill prata med någon som inte berättar för någon annan. Och som pratar ditt modersmål. Det är gratis att ringa!!! Här under kan du läsa om det på ditt modersmål.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/

Kommentera