Allas lika värde


Eleverna från röd grupp deltar i ett berättarprojekt om identitet och språk.

De fick träffa dramapedagogen Johan Teadorsson på Valsta bibliotek och han hade en workshop med eleverna. Till workshopen hade eleverna fått ta med sig en sak, som de skulle berätta om och skriva en text till.
Några av dem berättade utifrån ett fotografi, andra en teckning, ett föremål eller en bild. Några hade med sig speciella saker som färdats från sitt hemland till Sverige.
Denna workshop med förberedelseklasserna kommer sedan att mynna ut i en berättarföreställning i januari 2016. Det kommer även finnas en utställning på Märsta bibliotek som visas för allmänheten.

”Våga gå till skogs” är nominerat!

Vårt förra projekt är nominerat till periodens bästa Leaderprojekt i Sigtuna kommun under hela programperioden 2007-2014.

”Våga gå till skogs”- ett projekt som bedrevs på Billby gård mellan 2011-2013 som riktade sig till eleverna på Valstaskolans förberedelseklasser.

Målsättningen var att i miljön på Billby gård, med hästar och naturen runt om, verka för en ökad språklig och kulturell integration!
Ett projekt som gjorde att många elever och pedagoger fick komma ut och lära i en miljö utanför skolan.

2012 utsågs vi till Bästa Leaderprojekt i Upplandsbygd!
”Förberedelseklass på Billby”