Frukost

Eleverna fick i uppgift fotografera sin frukost. Varje elev visade via projektorn sina bilder och därifrån gick vi tillsammans igenom vad det heter på svenska samt på sitt egna modersmål. Sen fick eleverna välja utifrån dessa ord, vad de vill ha till frukost. Här kommer en länk till en padlet.

http://padlet.com/fbkvalsta/p2qb4n2ufxvz

Kommentera